Badanie kliniczne dla pacjentów ze swędzącą skórą spowodowaną chorobą nerek.

Potencjalni kwalifikujący się uczestnicy badania muszą spełnić sześć wymagań , aby móc wziąć udział.

Aby uczestniczyć musisz:

18 lat

Być w wieku 18 lat i więcej

Choroba nerek

Chorować na przewlekłą chorobę nerek (CKD)

Dializa

Być poddawany(-na) hemodializie lub nie być poddawanym(-ą) dializie

Umiarkowany świąd

Oddzuwać świąd o nasileniu co najmniej umiarkowanym (w Twoim odczuciu)

Wizyty badania

Mieć chęć i możliwość uczestniczenia w maksymalnie 7 wizytach w ośrodku badawczym i trzech wizytach telefonicznych w okresie 18 tygodni

Dzienniczek

Mieć chęć i możliwość codziennego wypełniania dzienniczka

Informacje na temat tego badania

W badaniu klinicznycm oceniane jest działanie i bezpieczeństwo stosowania kremu leczniczego z substancją czynną w porównaniu ze stosowaniem kremu bez substancji czynnej w okesie 18 tygodni

Wszystkie wizyty w ramach badania, opieka medyczna i badany lek zostaną zapewnione uczestnikom nieodpłatnie w trakcie udziału w badaniu.

Badanie to jest zarządzane przez Symbio, globalną organizację badań klinicznych (CRO) skoncentrowaną na kliencie.

Sprawdź czy możesz uczestniczyć

Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do udziału w tym badaniu dotyczącym świądu skóry z powodu choroby nerek, musisz odpowiedzieć na poniższe pytania:

Pytanie:

1 z 7

1. Czy masz 18 lat lub więcej?

2. Czy chorujesz na przewlekłą chorobę nerek (CKD stopień 3,4 lub 5)?

3. Czy jesteś obecnie poddawany/-a dializie?

4. Czy cierpisz na świąd o nasileniu umiarkowanym do silnego (wg. Twojej opinii)?

5. Jak oceniasz swój najbardziej nasilony świąd w ciągu ostatnich 24 godzin w skali od 0 do 10 (0= brak świądu; 10=najgorszy wyobrażalny świąd)?

0

6. Czy chcesz i możesz uczestniczyć w 7 wizytach w ośrodku badawczym oraz 3 kontaktach telefonicznych w okresie max. 18 tygodni?

7. Czy chcesz i możesz codziennie wypełniać krótki dzienniczek?